Φωτογραφικό υλικό

Πολιτική δράση

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την πολιτική δράση του κ. Κώστα Τσιπλάκη

"Δεν μπορεί κανείς να γίνει ευτυχισμένος ζώντας ή πράτοντας ενάντια στις πεποιθήσεις του. Κι όποιος ξέρει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, δεν αργεί να τον πάρει και να προσπαθήσει. Όποιος, ξέρει λοιπόν, ποιο είναι το καλό και το σωστό, θα προχωρήσει και θα το βάλει σε εφαρμογή..."


Φωτογραφικό Υλικό

Πολυμέσα